วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

คณิตศาสตร์น่ารู้


                                      ความเป็นมา

พัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์
 • ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย
 • ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคสมัยอียิปต์และโรมัน

 • คณิตศาสตร์กับความคิดแบบรูปธรรม
 • ความคิดเกี่ยวกับตรีโกณมิติในชีวิตประจำวัน
 • ความคิดทางเรขาคณิต
 • การแทนพิกัดและรูปตัดกรวย
 • ความคิดของนักคณิตศาสตร์

 • อารยธรรมโลกที่น่าสนใจ
 • พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
 • อารยธรรมอียิปต์โบราณ
 • อาณาจักรกรีซ
 • ความรุ่งเรืองของมาซีโดเนีย
 • อาณาจักรเปอร์เซีย
 • อาณาจักรโรมัน
 • อาณาจักรไปเซนไทน์
 • อาณาจักรมองโกล
 • ความรุ่งเรืองของอาณาจักรออตโตมัน
 • ยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
 • ยุคการแสวงหา

 •  


    แหล่งที่มา    http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/
  แหล่งที่มา http://www.youtube.com/watch?v=7_tbtF5u7ag


         

            ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดด
          นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษาไทยอยู่ในภาษาตระกูลคำโดด คือภาษาที่อุดมไปด้วย   คำพยางค์เดียว เช่น คำที่เกี่ยวกับญาติพี่น้อง ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ต่อมาเกิดการยืมคำจากภาษาต่างประเทศจึงมีคำหลายพยางค์ใช้ เช่น มารดา บิดา เสวย ดำเนิน ออกซิเจน คอมพิวเตอร์ ในที่สุดก็สร้างคำขึ้น ใช้เองจากคำพยางค์เดียว และคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ เป็นการเพิ่มคำขึ้นใช้ในภาษาเป็นคำหลายพยางค์ ได้แก่ คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม คำสมาส เช่น เด็ก ๆ เท็จจริง ไข่ดาว วิทยาศาสตร์ 
       ลักษณะพิเศษของคำไทยซึ่งไม่มีในภาษาอื่น มีดังนี้

       ๑.ภาษาไทยมีคำลักษณนามที่ใช้บอกลักษณะของคำนาม เพื่อให้ทราบสัดส่วนรูปพรรณสัณฐาน เช่น ใช้ วง เป็นลักษณนามของ  
          แหวน นามวลีที่มี ลักษณนามอยู่ด้วย จะมีการเรียงคำแบบ นามหลัก + คำบอกจำนวน + คำลักษณนาม   เช่น แมว ๓ ตัว

       ๒.ภาษาไทยมีคำซ้ำ คำซ้อนที่เป็นการสร้างคำเพิ่มเพื่อใช้ในภาษา เช่น ใกล้ ๆ หยูกยา

       ๓.ภาษาไทยมีคำบอกท่าทีของผู้พูด เช่น ซิ ละ นะ เถอะ

       ๔.ภาษาไทยมีคำบอกสถานภาพของผู้พูดกับผู้ฟัง เช่น คะ ครับ จ๊ะ ฮะ 

  แหล่งที่มา http://krooaon.blogspot.com/
  แหล่งที่มา http://www.youtube.com/watch?v=QUuJ0PlUi2I