วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

คณิตศาสตร์น่ารู้


                                      ความเป็นมา

พัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์
 • ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย
 • ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคสมัยอียิปต์และโรมัน

 • คณิตศาสตร์กับความคิดแบบรูปธรรม
 • ความคิดเกี่ยวกับตรีโกณมิติในชีวิตประจำวัน
 • ความคิดทางเรขาคณิต
 • การแทนพิกัดและรูปตัดกรวย
 • ความคิดของนักคณิตศาสตร์

 • อารยธรรมโลกที่น่าสนใจ
 • พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
 • อารยธรรมอียิปต์โบราณ
 • อาณาจักรกรีซ
 • ความรุ่งเรืองของมาซีโดเนีย
 • อาณาจักรเปอร์เซีย
 • อาณาจักรโรมัน
 • อาณาจักรไปเซนไทน์
 • อาณาจักรมองโกล
 • ความรุ่งเรืองของอาณาจักรออตโตมัน
 • ยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
 • ยุคการแสวงหา

 •  


    แหล่งที่มา    http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/
  แหล่งที่มา http://www.youtube.com/watch?v=7_tbtF5u7ag

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น